Search
Search

תקנון האתר

 • הקנייה באתר תתבצע החל מגיל 18, באמצעות כרטיס אשראי.

המידה לא מתאימה, מה ניתן לעשות?

במידה ורכשת תכשיט שאינו תואם את המידה שלך עומדות בפנייך מספר אופציות:

 1. להגיע לחנות (בכתובת – בן גוריון 4, ראשל"צ) ולתקן את המידה.
 2. החלפה באמצעות שליח עד הבית (ע"י דואר שליחים של דואר ישראל) – יש לבדוק בצורה מדויקת את המידה הרצויה וליצור קשר באחד משני המספרים הבאים:
 • תמי- 050-9611698
 • מיכל- 050-8711055

במקרה זה ישנה עלות משתנה עבור השליח מאזור לאזור:

 • אזור ראשון, ת"א ופ"ת – 29.5 ₪.
 • מחוץ לאזורים אלה – 48 ₪.

במקרים בהם יש מבצע של שליח חינם עד הבית, המבצע אינו תקף למשלוחי החלפת מידה.

החלפת מוצר

תתאפשר החלפת מוצר באחר עד 14 יום מקבלת המוצר ע"י הגעה לדוכן התכשיטים בכתובת: בן גוריון 4, ראשון לציון.

לא תתאפשר החזרת מוצר שיוצר במידה מיוחדת עבור הלקוח.

החזרות וביטולים

מדיניות ביטול 

 1. ביטול עסקה יתבצע עד 48 שעות (בימי חול) מרגע קבלת המוצר, זאת על פי תקנון הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א 2010, על סמך הודעת ביטול.
 2. דרכים למסירת הודעת הביטול:
 3. טלפונית לאחד מן המספרים הבאים:
  תמי- 050-9611698
  מיכל- 050-8711055
 4. בהגעה לדוכן התכשיטים בכתובת: בן גוריון 4, ראשון לציון.
 5. החזר כספי: בביטול עסקה יוחזר ללקוח באשראי המחיר ששולם תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ובתנאי שהמוצר התקין הגיע לידינו בתוך פרק זמן זה. ההחזר הינו בקיזוז דמי ביטול בשיעור 5% מסכום הרכישה או 100₪ לפי הנמוך מבניהם.
 6. תתאפשר החלפת מוצר באחר עד 14 יום מקבלת המוצר ע"י הגעה לדוכן התכשיטים בכתובת: בן גוריון 4, ראשון לציון.
 7. לא תתאפשר החזרת מוצר שיוצר במידה מיוחדת עבור הלקוח.

מדיניות פרטיות וסודיות

מדיניות פרטיות וסודיות

 1. על מנת לדאוג שביצוע ההזמנה יבוצע על הצד הטוב ביותר ובלי תקלות, על הלקוחות להקפיד ולתת פרטים נכונים ומדויקים. במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח כי התכשיטים יגיעו ליעדם. במידה והתכשיטים יחזרו לחברה בכלל פרטים מוטעים, הלקוח יישא בתשלום בגין המשלוח והטיפול. יש לדאוג למלא פרטים נכונים ולרלוונטים.
 2. ברגע ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח החברה תבדוק את פרטי כרטיס האשראי וכאשר יהיה אישור על ידי חברת האשראי, תשלח הודעה ללקוח שהעסקה אושרה ושבוצעה ההזמנה כראוי.
 3. במצב בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא ידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 4. פעולת הרכישה מותנת בכך שהתכשיט קיים במלאי. במידה ולא צויין כי התכשיט אינו במלאי והמוצר בתום לב לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר וללקוח לא תהיה תענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג שהוא של נזק, בין אם ה נזק ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח או לצד ג'.
 5. החברה תהיה רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כפי המקרים הנתונים: לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני.
 6. לאחר שנקלטו כל פרטי התשלום של הלקוח בדף התשלום ישלח ללקוח אישור במייל על פרטי ההזמנה. עם זאת, אישור זה לא מחייב את האתר לספק את המוצרים והוא רק משמש להעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו באתר החברה.
 7. במקרה שאמצעי התשלום של הלקוח לא תקף או שהעסקה לא אושרה מכל סיבה שהיא או שהמוצר שהוזמן אינו קיים במלאי, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח על מנת לסיים את ההזמנה או לבטלה.
 8. ינקטו כל האמצעים האפשריים על מנת לשמור על פרטיות הלקוח.
 9. הלקוח באתר יתבקש למסור את המידע האישי שלו על מנת לבצע את הרכישה באתר או הרשמה למועד הלקוחות של החברה. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, אספקת המוצרים ללקוחות.
 10. אתר החברה הינו מאובטח באופן בו פרטי האשראי של המשתמש מוזנים באתר לצורך ביצוע הרכישה מוגנים על ידי הצפנה ונשארים חסויים. הפרים אינם נשמרים בשום שלב במחשבי או שרתי החברה. מכיוון שפעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לחברה את האפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים שלה או לחשיפה המידע האישי בידי אנשים אשר מבצעים פעולות אשר אינן חוקיות ועל כן, משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכל נזק בקשר לכך, כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.
 11. החברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות בשום מאגר שהוא.
 12. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים באתר אלא לצרכיו של תפעול האתר ועל מנת לאפשר לבצע את ההזמנה.
 13. החברה לא תמסור את פרטיי הגולש/ת או הלקוח/ה, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל ויהיו, בין חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה לבין חברה; (ג) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד, כי ביצעה חברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד, כי הגולש/ת או הלקוח/ה הפרה תנאי מתנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה ו- (ה) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילותה השוטפת של החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לגולש/ת או הלקוח/ה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה כאמור והיא מוותרת בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
 14. הלקוחה ו/או המזמינה מאשרת, כי ידוע לה שלא חלה עליה כל חובה חוקית למסור את פרטיה וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונה החופשי ובהסכמתה. הלקוחה ו/או המשתמשת ו/או המזמינה מסכימה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיה ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיותה ולא יזכה אותה בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 15. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה ו/או מי מטעמה לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם לחברת הקבוצה ו/או המשתתפת ו/או המשתמשת ו/או המזמינה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

משלוחים

משלוחים:

המוצרים יסופקו בדואר שליחים לכל מקום אליו מגיע "דואר ישראל".

 • ייתכנו עיכובים בהגעת השליח.
 • איסוף עצמי – יש לוודא כי התכשיט מוכן טרם ההגעה לחנות במידה ובחרת באופציה זו.

אחריות:

אנחנו מעניקות אחריות על התכשיטים שלנו.
האחריות כוללת שירותי תיקון והברקה.
האחריות אינה כוללת שום סוג של אבדות, לא של תכשיטים שלמים ולא חלקים כמו תליונים.
אין לחשוף את התכשיטים לחומרים כימיים, חומרי ניקוי או תנאי סביבה קיצוניים אשר יכולים לשנות את מראה התכשיט.

על אחריות הלקוחה להגיע לחנות עם התכשיט שיש לתקן.

לאחר תיקון התכשיט הלקוח/ה יכולים לקבל את התיקון באחת משתי דרכים:

 1. איסוף עצמי.
 2. שליח עד הבית – בעלויות משתנות (עלות משלוח ע"ח הלקוח/ה):
 • אזור ראשון, ת"א ופ"ת – 29.5 ₪.
 • מחוץ לאזורים אלה – 48 ₪.

המוצרים באתר:

יתכנו שינויים קלים בין התכשיטים המצולמים באתר לתכשיטים המתקבלים.
אם נפלה טעות בתום לב בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החנות.
המחיר המצוין על המוצרים אינו כולל משלוח.
במידה והמוצר שהוזמן אזל מהמלאי אנו ניצור איתך קשר על מנת להחליפו.
החנות רשאית להציע באתר מבצעים והטבות וכמו כן, רשאית בכל עת להפסיקם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת.

היכן אנחנו נמצאות?:

החנות נמצאת במרכז בן גוריון שבראשון לציון בכתובת: בן גוריון 4.
שעות פעילות:
ימים ב'-ה' : 10:30-20:00.
יום ו': 10:00-14:00.

טלפונים:

 • תמי- 050-9611698
 • מיכל- 050-8711055

נגישות:

החנות נמצאת במרכז בן גוריון שבראשון לציון בכתובת: בן גוריון 4.
המרכז נגיש לכלל האוכלוסיה – במרכז מעליות, רמפה לעלייה, חניות נכים ושטח רחב למעבר.

הסדרי נגישות:
האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר בכדי לאפשר את חווית הגלישה הטובה ביותר. אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כדי לממש הבטחה זו, אנו שואפים לדבוק ככל האפשר בהמלצות התקן הישראלי לנגישות תכנים באינטרנט ובמסמך WCAG2.1 הבינלאומי.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?
באתר מוצב תפריט הנגשה בצד השמאלי של המסך, לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.
במידה ובמהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות הניהול עומד לרשותכם לפנייה בנושאי נגישות ונשמח לקבל מכם משוב.

הרשמה למערכת

הרשמו לניוזלטר שלנו

קבל התראה על מאמרים חדשים